Skydd för säljarna hos PayPal

En av fördelarna att använda PayPal som betalningsmetod vid affärer online är deras säljarskydd. Det är många olika sätt som gör att säkerhet kan göra det tryggare för säljaren, speciellt när det gäller affärer online.

Skydd för säljarna hos PayPal

Visserligen kostar det lite att använda tjänsten, men på många sätt är det värt den extra kostnaden för säljaren. Vi ska gå igenom några av fördelarna nedan. Det finns något som kallas just säljarskydd hos PayPal. Det handlar mycket om vid sådana tillfällen som konton kan bli hackade hos en säljare. Det gäller också om köparen påstår att denne inte fått den beställda varan. Säljarskyddet kan då gå in och täcka för betalningen av varor som är kvalificerade. Det här skyddet sträcker sig så långt att det täcker hela beloppen för varor. För säljaren gäller det att ha koll på ett antal faktorer för att få ta del av säljskyddet. En bra riktlinje att följa är att säljaren ska uppfylla vissa riktlinjer för att säljarskyddet ska kunna träda i kraft. Vill man som säljare vara helt säker på att man uppfyller kraven, eller vill förbättra sin service går det bra att ta reda på alla fakta i det användaravtal som PayPal har. Några av de saker säljarna behöver uppfylla kommer nedan och även för köpare kan det vara bra att läsa igenom för att se att kraven uppfylls. Det här är något som ökar säkerheten för de som använder tjänsterna.

 • Frakt och leverans ska uppfylla vissa krav.
  Den som är säljare ska kunna uppvisa bevis antingen fysiskt eller digitalt på att varan eller varorna faktiskt har skickats. Det ska också finnas bevis hos företaget som anlitats för att leverera varan att den faktiskt har levererats.
 • Att objekten faktiskt omfattas.
  Det finns en del objekt som inte kan omfattas av säljarskyddet. Det är viktigt att objektet stämmer överens med den beskrivning säljaren har angivit. Digitala varor kan inte heller omfattas av garantin och inte heller de varor en säljare levererar personligen. Vill man vara garanterad att ens varor omfattas av skyddet bör man läsa igenom användaravtalet där det står mer detaljerat exakt vilka varor det gäller.
 • Använda sig att supporten för att lösa tvister.
  Det går att få hjälp med att lösa tvister som har uppstått när man har använt sig av Paypal som betalningslösning. För både köpare och säljare kan det vara skönt att få guidning genom en konflikt och lösa tvisten på bästa möjliga sätt. Det gäller att båda parter följer de riktlinjer som gäller för att få hjälp av supporten.

  Löser problemen

  När det uppstår problem vid en försäljning som har gått genom PayPal är det första som händer att PayPal reserverar pengar på säljarens kontot. Det här görs till dess att problemet är löst. Under hela processen med tvisten har både köpare och säljare stöd av PayPals support och ser till att alla blir uppdaterade löpande. Det här systemet hjälper för att få en trygg handel både för köpare och säljare ute på marknaden. Idag är det mer populärt ute i Europa, men är helt klart ett bra sätt att sköta affärer även i Sverige.

  Löser problemen