Vad är behovet av IT -säkerhet?

Vad är behovet av IT -säkerhet?

I takt med att hackare blir smartare är behovet av att skydda dina digitala tillgångar och nätverksenheter ännu större. Det kan vara dyrt att tillhandahålla IT -säkerhet, men ett betydande brott kostar en organisation mycket mer. Stora överträdelser kan äventyra en liten företagshälsa. Under eller efter en incident kan IT -säkerhetsteam följa en incidenthanteringsplan som ett riskhanteringsverktyg för att få kontroll över situationen.

Vad är skillnaden mellan IT -säkerhet och informationssäkerhet (InfoSec) och vilka är hoten mot IT -säkerhet?

Även om IT -säkerhet och informationssäkerhet låter lika, hänvisar de till olika typer av säkerhet. Informationssäkerhet avser processer och verktyg som är utformade för att skydda känslig företagsinformation från invasion, medan IT -säkerhet avser att säkra digitala data genom datanätverkssäkerhet.

Hot mot IT -säkerhet kan komma i olika former. Ett vanligt hot är malware eller skadlig programvara, som kan komma i olika varianter för att infektera nätverksenheter, inklusive ransomware, spionprogram eller virus. Dessa hot gör det ännu viktigare att ha tillförlitliga säkerhetsmetoder på plats. Läs mer om skadlig programvara för att hålla dig skyddad.

Hur drar jag nytta av IT -säkerhet?

IT -säkerhet förhindrar skadliga hot och potentiella säkerhetsöverträdelser som kan ha stor inverkan på din organisation. När du går in i ditt interna företagsnätverk hjälper IT -säkerheten till att endast auktoriserade användare kan komma åt och göra ändringar i känslig information som finns där. IT -säkerhet arbetar för att säkerställa sekretessen för din organisations data.

Nätverkssäkerhet används för att förhindra att obehöriga eller skadliga användare kommer in i ditt nätverk. Detta säkerställer att användbarhet, tillförlitlighet och integritet är kompromisslös. Denna typ av säkerhet är nödvändig för att förhindra att en hackare får åtkomst till data i nätverket. Det förhindrar också att de påverkar dina användares möjligheter att komma åt eller använda nätverket negativt.

Hur drar jag nytta av IT -säkerhet?
Hur drar jag nytta av IT -säkerhet?

Nätverkssäkerhet har blivit alltmer utmanande när företag ökar antalet slutpunkter och migrerar tjänster till offentligt moln. Internetsäkerhet innebär skydd av information som skickas och tas emot i webbläsare, samt nätverkssäkerhet som involverar webbaserade applikationer. Dessa skydd är utformade för att övervaka inkommande internettrafik för såväl skadlig kod som oönskad trafik. Detta skydd kan komma i form av brandväggar, anti-malware och antispionprogram.

Slutpunktssäkerhet

Slutpunktssäkerhet ger skydd på enhetsnivå. Enheter som kan vara säkrade med slutpunktssäkerhet inkluderar mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer. Slutpunktssäkerhet förhindrar att dina enheter får åtkomst till skadliga nätverk som kan vara ett hot mot din organisation. Advanced malware -skydd och enhetshanteringsprogram är exempel på slutpunktssäkerhet.

Molnsäkerhet

Program, data och identiteter flyttas till molnet, vilket innebär att användare ansluter direkt till Internet och inte skyddas av den traditionella säkerhetsbunten. Molnsäkerhet kan hjälpa till att säkra användningen av programvara som en tjänst (SaaS) och det offentliga molnet. En molnbaserad säkerhetsmäklare (CASB), säker Internet gateway (SIG) och molnbaserad enhetlig hothantering (UTM) kan användas för molnsäkerhet. Med applikationssäkerhet är applikationer specifikt kodade när de skapades för att vara så säkra som möjligt för att säkerställa att de inte är sårbara för attacker. Detta extra säkerhetslagar innebär att utvärdera koden för en app och identifiera de sårbarheter som kan finnas i programvaran.

Vad är behovet av IT -säkerhet?
Rulla till toppen

© 2021 SECWorks