Vad är ett datavirus

Vad är ett datavirus

Denna artikel kommer att handla om vad ett datavirus egentligen är. Det enklaste sättet att skilja datavirus från andra former av skadlig kod är att tänka på virus i biologiska termer. Ta till exempel influensavirus. Influensan kräver någon form av interaktion mellan två personer – som en handskakning, en kyss eller att röra något som en smittad person berörde. När influensaviruset kommit in i en persons system ansluts det till friska mänskliga celler och använder dessa celler för att skapa mer virala celler.

Ett datavirus fungerar på samma sätt

Ett datavirus kräver ett värdprogram. Ett datavirus kräver användaråtgärder för att överföra från ett system till ett annat. Ett datavirus kopplar bitar av sin egen skadliga kod till andra filer eller ersätter filer direkt med kopior av sig själv.

Det är det andra viruset som tenderar att förvirra människor. Virus kan inte spridas utan någon form av handling från en användare, som att öppna ett infekterat Word-dokument. Maskar å andra sidan kan sprida sig över system och nätverk på egen hand, vilket gör dem mycket vanligare och farligare.

Berömdt, WannaCry ransomware-mask 2017 2017 spriddes över hela världen, tog ner tusentals Windows-system och kapade in en betydande mängd data. För att sammanfatta är ”Bad Guys” inte fokuserade på att skapa nya virus och skadlig programvara. Ska vi fortfarande ta datavirus på allvar? Vårt svar är definitivt Ja.

Här kommer en fortsatt virusanalogi. Om en given population slutar att få vaccinationer mot sjukdomar som tros redan ha utrotats, som mässling och polio, kan dessa sjukdomar komma tillbaka. På samma sätt är det viktigt att vara proaktiv kring cybersäkerhet och vidta några grundläggande skyddsåtgärder mot datavirus. Annars kan datavirus göra en comeback. Med det sagt, låt oss titta närmare på datavirus. Ibland måste vi undersöka vad det inte är för att förstå vad något är.

Är en trojan ett virus? Trojaner kan vara virus. En trojan är ett datorprogram som låtsas vara något som det inte är med syftena att smyga in i din dator och installera någon sorts skadlig programvara. För att uttrycka det på ett annat sätt, om ett virus döljer sig själv är det en trojan. En trojan kan vara en till synes godartad fil som laddas ner från webben eller ett Word-dokument bifogat i ett e-postmeddelande. Tror du att filmen du laddade ner från din favorit P2P-delningssida är säker? Vad sägs om det “viktiga” skattedokumentet från din revisor? Tänk om två gånger, de kan innehålla ett virus.

Ett datavirus fungerar på samma sätt
Ett datavirus fungerar på samma sätt

Är en mask (worm) ett virus? Maskar är inte virus, även om termerna ibland används vilt. Ännu värre används termerna ibland tillsammans i en konstig och motstridig ordmix; dvs en “malmvirus malware”. Det är antingen en mask eller ett virus, men det kan inte vara båda, eftersom maskar och virus hänvisar till två liknande men olika hot. Som nämnts tidigare behöver ett virus ett värdsystem för att replikera sig och någon slags handling från en användare för att sprida sig från ett system till det nästa. En mask behöver däremot inte ett värdsystem och kan spridas över ett nätverk och alla system som är anslutna till nätverket utan användaråtgärder. Maskar är kända för att släppa skadlig programvara (ofta ransomware) eller öppna en bakdörr. Det var kort om virus!

Vad är ett datavirus
Rulla till toppen

© 2021 SECWorks