Whitehat hackers – Vad är det?

Whitehat hackers – Vad är det?
Whitehat hackers – Vad är det?

De flesta vet säkert vad en hacker är för något. En hacker är en superduktig datorkille eller -tjej som bryter sig in i företags- och andra datorsystem och hittar hemligheter. Dessa hackers förknippas med asociala unga människor som är så kallat datornördar. Dessutom framstår hacker att den är någon typ av idealister som påstår sig vilja göra samhället bättre eller så är de helt enkelt kriminella. Numera är det en big business att ta sig in i olika företags datasystem.

Just begreppet att vara en hacker behöver faktiskt inte innebära att personen är brottsling. Det finns hackers som arbetar med att upptäcka och utmanar olika typer av datasäkerhet hos företag världen över. Dessa har som arbetsuppgift att förhindra kriminella hackers. En hacker som arbetar på de godas sida kallas för – whitehat hacker och gör allt för att förhindra brottslighet och att säkerheten bryts.

Whitehat hackers

Experterna på IT-säkerhet benämner hacker som olika hattat beroende hur avancerad hackern är. Det finns tre typer av hackers hattar – whitehat, blackhat och greyhat. Då whitehats arbetar för det goda och arbetar vanligtvis som säkerhetsspeciallister och testar IT-systems gränser och säkerhet, för att på så vis få reda på hut ogenomträngligt eller försvarslöst ett system egentligen är. Därefter rapporteras alla buggar till ägare och utvecklare av IT-systemet. En whitehat hackers kallas också för en etisk hacker. De som jobbar som whitehat hackers är mycket duktiga på säkerhetssystem och programmering, men också djupa kunskaper om hur operativsystem och nätverk fungerar. Företag betalar mycket pengar om det hittas buggar eller andra fel i deras säkerhetssystem. För säkerheten är mycket viktig, annars finns risken att pengar och hemligheter går förlorade.

Blackhat hacker

En blackhat hacker är en sådan som helt enkelt gör allt för att bryta sig in i nätverk för att ändra, förstöra eller stjäla data. Det finns till och med hacker som gör ser till att nätet blir obrukbart. Whitehat hacker ser till att buggar och andra fel rapporteras, men en blackhat hacker berättar inte sina upptäckter. När en bugg hittas hålls den hemlig tills felet går att utnyttjas för att tjäna massor av pengar och i större omfattning. Dessa hackers har alltid ett ont uppsåt, som exempelvis stjäla andra personers identitet, stjäla data, hacka e-mejlskontor och främja olika typer av politiska agendor.

Greyhat hacker

Precis som namnet antyder så är det ett mellanting mellan en svart och vit hacker. De har en mix av avsikter. En greyhat hacker har inte avsikten att skada någon när de söker efter brister och buggar i säkerhetssystem, men väljer inte att berätta om dessa till ägarna av systemet. Det händer att en greyhat hacker blir en blackchat hacker så småningom. Vanligtvis så hackar sig en greyhat in i ett system, hittar en bugg och varna om denna för utvecklaren av systemet det finns en säkerhetsrisk. Därefter erbjuder sig greyhat hackern att fixat buggen mot betalning. Greyhat hacker arbeta ensamma på egen hand i det fördolda, men det händer att dessa får stöd av olika organisationer. Sådana organisationer som livnär sig på att kräva lösensummor eller säljer vidare information.