Identifiera mobiler och användare med mobilen sensorer

Forskningsresultat från Stanford om möjligheten att identifiera enskilda mobiler med hjälp av enhetens inbyggda sensorer har fått en del uppmärksamhet i veckan.

Det forskarna har undersökt och kunnat visa är att sensorerna i en mobil, accelerometrar, mikrofoner (och man skulle även tänka sig ljussensorer etc) inte är helt perfekta och ger samma värden i samma situation. En mobil som ligger helt plant på ett borde ge likadant, fixt värde som en annan mobil. Men pga varians vid tillverkning ger mobilernas sensorer lite olika värden. Genom att kombinera variansen från de olika sensorerna i en mobil skapas ett fingeravtryck för den specifika enheten.

Att en sensor inte är perfekt är inte en överraskning och därför anges ofta sensorer med viss tolerans av dess tillverkare. Normalt sett bör man ignorera värden under toleransen, men kan som forskarna visat istället användas för att identifiera en enhet.

Forskarna har använt två typer av sensorer – accelerometer samt mikrofon. Mobiler som testats har lagts på en plan yta och sedan mäter man hur mycket accelerometerns uppfattning av vinkeln varierar mot normalen:

Test av accelerometrar.
Test av accelerometrar.

För mikrofonen sker närmast ett självtest. Mobilen fås att spela upp ett ljud som sveper över ett frekvensområde och samtidigt samla in ljudet med mobilen skapas en bild av mikrofonens känslighet vid olika frekvenser:

Frekvensgång för mikrofon i mobil.
Frekvensgången för mikrofonen i en specifik mobil.

En reflektion är att det naturligtvis kan vara så att varians i mobilens högtalare får den att spela upp ljuden lite olika. Det borde i det här testet framstå som varianser i mikrofonen. Skulle man sedan försöka matcha mikrofonen genom att spela upp ljudet på annat sätt (med en annan högtalare) skulle antagligen mikrofonens frekvensgång se lite annorlunda ut.

Vill du själv testa din mobil har forskarna satt upp en testtjänst.

Den här nyheten fick mig att fundera på biometri och sensorer för att identifiera användaren. Skulle det g att använda exempelvis accelerometern för att identifera användaren när den rör på sig med mobilen i fickan? Lite Citeseer-sökning och Googling visar att japp, det ser ut att gå ganska hyggligt. Jag hittade några artiklar som presenterar hur så kallad gait base biometry kan utföras med en mobil. Vi tittar närmare på en av dessa.

Artikeln Cell Phone-Based Biometric Identification (pdf) beskriver hur man testat att samla in värden från accelerometern från användare som rör sig i vardagen, skapat ett fingeravtryck för användaren. Sedan har man samlat in mätvärden under 10 sekunder och utifrån det försökt matcha/identifiera en användare mot den skapade databasen av fingeravrtyck. I artikeln når man som bäst drygt 90% träffsäkerhet om användaren joggar. I medel med olika rörelser nås ungefär 70% träffsäkerhet. Forskarna själva ser att dom skulle nå mycket bättre resultat om man mätte under längre tid än 10 sekunder.

Den här tekniken skulle kunna användas för att låta mobilen själv identifiera sin användare och därmed försvåra för någon annan att använda mobilen (ex en tjuv). Samtidigt skulle det naturligtvis kunna användas för att avanonymisera och spåra användare utan att användaren är medveten om det. Att det går tycker jag är rätt fräckt. Och lite skrämmande.

En sista reflektion är att det Stanfordforskarna kunnat visa är att sensorerna är så kallade Physically Unclonable Functions (PUF), dvs fysiska saker som inte går att göra exakta kopior av. Dessa PUF:ar används för att stoppa piratkopiering. Ofta försöker man bygga PUF:ar med digital hårdvara, men att en enkel sensor som en mikrofon är intressant. Tycker jag.

13 reaktioner på ”Identifiera mobiler och användare med mobilen sensorer

  1. Tips för den som är intresserad. I coursera-kursen Data Analysis – https://www.coursera.org/course/dataanalysis – är en av inlämningsuppgifterna just att skriva ett R-program som först tar träningsdata för att träna upp modellen och sen ska identifiera om användaren sitter, går, står osv. Det är lättre än man först kan tro. R gör hela jobbet. Det gäller bara att veta hur man ska angripa problemet (vilket han går igenom på föreläsningarna).

    1. Hey Doug Harrison,Very interesting, Do you meet for coffee? What kind of coffee does Jesus like? Does Jesus like sports? Does Jesus have any hobbies? What personal things does Jesus tell you when you chat? Does he have a crush on anyone? What is Jesus’s dreams? You must know theses things if you have a personal renipaolshit!Kindest Regards

  2. Great Tips & very helpful Article And Nicely Describe all the points, Very Wonderful Digital Marketing & Data Analysis Guide for a beginner.

    Regards
    Aashita

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *