Om Secworks

På Secworks är vi övertygade om att säkerhet handlar om balans. Inte för lite, men inte heller för mycket säkerhet.

Vår vision är att hjälpa företag och organisationer att hitta den säkerhet som ger det skydd din verksamhet, tjänster och produkter behöver. Vi kallar det säkerhet som fungerar.

Några exempel på uppdrag vi utfört är:

  • Säkerhetsanalys och rådgivning av ett inbyggt system med trådlös fjärrstyrning. Arbetet inkluderade attackanalys, analys och rådgivning på system- och komponentnivå, protokollanalys och rådgivning om implementation och rådgivning. Exempel på teknik: AES, CTR, HMAC, OMAC, MAC, PRNG, ARM, RFID, nyckelutbyte.
  • Säkerhetsanalys av en ny, nätverksansluten säkerhetsprodukt. Arbetet inkluderade attackanalys, genomgång av systemlösning, algoritmer och valda säkerhetsmekanismer. Exempel på teknik är: TLS, Nätverksteknik, PRNG och entropi, nyckelhantering, AES, PGP.
  • Förstudie och systemdesign av gateway för IEEE 802.1AE MACsec kapabel att hantera multipla 10Gbit Ethernetlänkar. Exempel på teknik: IEEE 802.1AE, 10Gbit Ethernet, AES, GCM, Xilinx, Altera.
  • Utbildning i grundläggande kryptografi och säkerhet för en svensk myndighet. Arbetet inkluderade kunskapsöverföring om CIA-modellen, symmetriska och asymmetriska kryptosystem, hashfunktioner, entropi och nyckelgenerering, nyckellängder och styrka. Exempel på teknik: AES, DES, SHA-1, MD5, RSA, ECC, PRNG, RNG, Entropi, S/KEY, PGP, kryptomoder

Secworks drivs av Joachim Strömbergson, säkerhetsexpert som arbetat med säkerhet för inbyggda system, systemutveckling och avancerad elektronikutveckling sedan 1997.
Joachim Strömbergson
Joachim Strömbergson