Tjänster

Med en kombination av djup teknisk kompetens, god affärsmässig kompetens och god kommunikations- och pedagogisk förmåga kan vi erbjuda stöd vid utveckling och utvärdering av tekniska säkerhetslösningar anpassade för din verksamhet, tjänster och produkter.

Vi besitter kompetens inom:

  • Kryptografi och andra grundkomponenter som ligger till grund för IT-säkerhetsverktyg.
  • Standarder och standardutveckling inom kryptografi och IT-säkerhet.
  • Implementationer av IT-säkerhet, speciellt för inbyggda system, ASIC:ar och system på chip (SoC)
  • RFID – både tekniken i sig och användningsområden
  • Biometri

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Utbildning inom krypto- och IT-säkerhet
  • Analys och utvärdering av tekniska- och organisatoriska säkerhetslösningar
  • Stöd vid systemutveckling genom punktinsatser i utvecklingsprocessen
  • Systemutveckling och rådgivning vid utveckling som inkluderar säkerhetsfunktioner