Behöver jag ett antivirusprogram?

Vi läser ofta på olika platser på nätet om hur lätt det är bli drabbad av ett datavirus. När vi dessutom läser hur de som sprider virusen kommer åt en massa känslig information på olika är det självklart något som gör att man börjar fundera. Ser man rent statistiskt ser det ut som att de skadliga filerna och virusen ökar varje år. Det kan givetvis tänka sig att en anledning är att vi är fler och fler som använder internet och vi ändrar hur vi använder det. En lösning för att skydda sig är givetvis att använda sig av ett antivirusprogram.

Behöver jag ett antivirusprogram?

När du har drabbats av virus

Det kan givetvis vara svårt att veta om man är drabbad i ett första skede, men har man drabbats brukar datorn börja gå väldigt trögt och långsamt. En sak som blir extra markant är tiden som det tar att starta upp dator. Börjar man sedan få problem av olika slag med datorn kan det också vara ett tecken på att man har drabbats av en skadlig kod i form av ett virus. Det kluriga med att bli drabbad av virus är att varje gång man kör ett drabbad program sprids det vidare till andra program och på det här sättet blir mer och mer av datorn drabbat.

Vad som faktiskt blir skadat på datorn beror helt och hållet på vad viruset har programmerats att göra. Ett sätt som viruset sprids från en dator vidare till andra är ofta via mail och får man en drabbad dator i hemmet är risken stor att man snart har virus på fler.

Varför behöver jag ett antivirusprogram?

När man har valt att installera och köra ett antivirusprogrammet har men hela tiden ett aktivt skydd mot datavirus. Ett antivirusprogram är ett en mjukvara som är utvecklad för att köras hela tiden och skydda datorn mot skadlig kod. Antivirusprogrammet övervakar vad som sker och händer och därmed är skyddet på medan du använder datorn och ett hot upptäcks omgående. Det fungerar så att datorn skannas igenom med jämna mellanrum för att se att ingen kod har kommit in i datorn som inte hör hemma där. Känner man sig osäker om man har varit ute och surfat på fel plats eller av misstag kan ha råkat klicka på en okänd länk kan man köra en extra skanning för att vara på den säkra sidan.

Varför behöver jag ett antivirusprogram?

Det händer att antivirusprogrammet upptäcker skadlig kod och du får då en varning. Det fina med att antivirusprogrammet är att det då kan ta bor de skadade filerna, reparera dem eller sätta dem i  karantän. Har man lite kunskap om datorer bör man följa de rekommendationer som antivirusprogrammet ger. Mer vana datoranvändare kan välja att göra egna inställningar, men om någon oerfaren väljer att göra det kan det minska skyddet från antivirusprogrammet. Ser man ett antivirusprogram ur ett enklare perspektiv kan man säga att det är en väktare som vaktar din dator. Programmet skapar en vallgrav runt och det som inte hör hemma innanför förs ut eller repareras. Det är viktigt att uppdatera antivirusprogrammet eftersom det hela tiden kommer nya koder och för att vara skyddad mot dem krävs uppdateringarna.