Köp ditt larm – Äg ditt larm – Spara pengar

En trend som blir tydligare i Sverige är att konsumenter och företag snarare äger sina larmlösningar. Att ”hyra” sitt larm kan liknas vid telekombranschens förhöjda månadsavgifter, man betalar mer för en enhet än nödvändigt och kostnaden minskar inte under tid. Du betalar så att säga aldrig riktigt av larmet.

Löpande månadsavgifter, nej tack!

Det har under lång tid pyrt ett missnöje bland svenska larmkunder som betalar dyra månadsavgifter till våra etablerade larmbolag. Den löpande månadsavgiften gör innebär inte för den saken att man har vare sig uppdaterat larm eller ett larm som i tillräcklig utsträckning skyddar det man vill skydda. Larm är, precis som all elektronik, en färskvara. Nya funktioner tillkommer och säkerheten ökar med larmingenjörernas arbete och utveckling. Du bör kanske överväga att köpa och äga ditt larm så att du lättare kan bygga ett larm som skyddar på rätt sätt och därmed få ett larm som går att uppdatera med nya enheter utan att du behöver byta alla enheter i ditt larm. Sammantaget ett larm utan abonnemang.

Ajax larmsystem

Vi har tittat närmre på Ajax larmsystem som ger kunden en underbar möjlighet att just köpa och äga ett fullständigt enastående larm. Ett larm som ger dig som användare och kund möjligheter att installera och administrera larmet på ett så genomtänkt sätt att tankarna går till Apple och deras produkter. Detta gäller även designen och utseendet. Enheterna och paketeringarna är stilistiska och rena och dessutom kan du välja alla enheter i färgerna vitt och svart.

Det du behöver ta ställning till är om du vill koppla ditt larm till en bemannad larmcentral eller om du vill kvittera och övervaka larmet själv. Fördelen är att du kan lägga in användare, exempelvis grannar och familj som hjälper dig att övervaka och kvittera eventuella larm. Om du känner dig osäker kan du alltid koppla larmet till en, valfri, larmcentral. 

Det som skiljer Ajax larm mot andra är att skyddet är något mer gränsöverskridande eftersom man, förutom inbrott och brand, även skyddar mot fukt och vattenskador. Du kan enkelt bygga avancerade automationssystem för exempelvis automatisk vattenavstängning. 

Sammanfattningsvis är Ajax en enormt driftsäker larmtillverkare och finns tillgängligt i större delen av världen. Såväl produkter som mjukvara utvecklas löpande och kommer användaren väl till gagn. Framtidssäkerheten i ett Ajaxlarm är otroligt lång eftersom du enkelt och till prisvärda pengar kan uppgradera fåtalet enheter i taget när behov eventuellt finns.