Så sprids ett virusprogram på datorn

Ett datavirus sprids oftast genom mail. Spridningen går till så att en kopia av datavirus läggs in i ett annat programs kod. Det programmet blir då ett så kallat värdprogram. När värdprogrammet körs blir viruset aktivt och kan då lägga sig i ännu ett program. Det är på det här sättet som virus sprids. Datavirus är mer en skadlig kod än ett eget program. De flesta virus som släpps riktar sig först och främst på program och system som finns på Microsoft Windows.

Nya virus är största hotet

Svårgiheten med att komma åt virus är ofta att de som gör virusen ligger ett steg före de som ska åtgärda dem. Det gör att det hela tiden kommer nya som man kan riskera att få även om man har antivirusprogram. När antivusprogrammen har uppdaterats och har ett skydd även mot det nya viruset är man såklart skyddad. Idag har vi gått över till att ha en annan form av virus än de som kom från början. Makrovirus är det som är vanligast nu och det är infekterade dokument som bifogar koden vidare till andra dokument. Det är både i form av makron och i form av trojanska hästar de sprids.

Nya virus är största hotet

För en privatperson är det största problemet att ens dator inte fungerar och det kan vara nog så besvärligt att få ordning på. Dessutom kan det kosta en slant. För större företag kan det vara en enorm ekonomisk förlust på grund av att viktig data kan gå förlorad eller att reparationerna blir en enorm kostnad. Virus är i första hand ute för att skada företag och inte privatpersoner, men vi blir precis lika drabbade och kan förlora privat data i form av bilder och andra personliga saker. Det viktigaste när det kommer till att skydda sig mot datavirus är givetvis att ha ett bra antivirusprogram. Det gäller också att uppdatera det regelbundet eftersom det hela tiden kommer nya versioner av datavirusen.

Vanligast att de sprids via mail

Ett misstag som många personer gör när de får virus är att de av misstag klickar på ett mail som har kommit med dataviruset. Det kan komma som en bifogad fil eller som en enkel länk. Även om man inte har tänkt att klicka på det kan det vara lätt att komma åt det av misstag. Det svåra med dessa virus är att de oftast köras utan att man behöver starta dem och skadan är då skedd direkt när man har klickat.

Vanligast att de sprids via mail

En uppgift som virus som sprids via mail har är ofta att leta rätt på mailadresser hos den nya värden, dvs din dator, för att sedan skicka nya mail till dessa. På det här sättet kan mailen spridas utan att någon behöver sitta och samla en databas med mailadresser.Den här typen av spridning av virus är givetvis svår att komma åt och därför är det extra viktigt att vara försiktig när man kollar sin mail och om man är misstänksam är det bättre att kolla upp företaget eller personen som har skickat mailet innan man klickar.

Så sprids ett virusprogram på datorn
Rulla till toppen

© 2021 SECWorks